ČLANOVI SINDIKATA       AKTUELNOSTI  
                                 
            Blagajnik              
        Osnovne Sindikalne organizacije Direkcije Sarajevo          
                                 
  1. Amer Hamzić     Dokumenti OSO DSA    
           
  Kontakti :   Pravilnik o finansiranju OSO DSA    
           
 

0038761102660

       
  amer.22sa@gmail.com                
 

               
                   
                   
                 
                 
                 

               
 
Copyright © OSO Direkcija Sarajevo 2013