ČLANOVI SINDIKATA       AKTUELNOSTI  
                                 
         

Kasa uzajamne pomoči

         
        Osnovne Sindikalne organizacije Direkcije Sarajevo          
                                 
  1. Sead Kanlić - Predsjednik KUP-a     DOKUMENTI KUP-a OSO DSA    
  2. Mahir Haračić - Član KUP-a   Pravilnik_KUP_a    
  3. Memsur Botulja - Član KUP-a        
      FORMULARI I ZAHTJEVI KUP-a OSO DSA    
           
      Ugovor o pozajmici-zajmu    
      Zahtjev za pozajmicu    
           
      Zahtjev za lični ulog    
      Zahtjev za prelom pozajmice    
      Zahtjev za promjenu mjesečne rate    
      Zahtjev za promjenu rate pozajmice    
      Zahtjev za pristupnicu    
  Kontakti   Zahtjev za ispisnicu    
 

 00387 61 149 456 - Sead Kanlić

               
  sead.kanlic@bhtelecom.ba                
                   

Napomena: Popunjen ugovor za pozajmicu i zahtjev donijeti predsjedniku KUP-a

   
   
                 
HOME / GALERIJA / KONTAKTI
Copyright © OSO Direkcija Sarajevo 2013