ČLANOVI SINDIKATA       AKTUELNOSTI  
                                 
         

Kasa uzajamne pomoči

         
        Osnovne Sindikalne organizacije Direkcije Sarajevo          
                                 
  1. Mahmut Kozarić - Predsjednik KUP-a     DOKUMENTI KUP-a OSO DSA    
  2. Memsur Botulja - Član KUP-a   Pravilnik_KUP_a    
           
      FORMULARI I ZAHTJEVI KUP-a OSO DSA    
           
      Ugovor o pozajmici-zajmu    
      Zahtjev za pozajmicu    
           
      Zahtjev za lični ulog    
      Zahtjev za prelom pozajmice    
      Zahtjev za promjenu mjesečne rate    
      Zahtjev za promjenu rate pozajmice    
      Zahtjev za pristupnicu    
  Kontakti   Zahtjev za ispisnicu    
 

 

               
  mahmut.kozaric@bhtelecom.ba                
                   

Napomena: Popunjen ugovor za pozajmicu i zahtjev donijeti predsjedniku KUP-a

   
   
                 
HOME / GALERIJA / KONTAKTI
Copyright © OSO Direkcija Sarajevo 2013