ČLANOVI SINDIKATA       AKTUELNOSTI  
                                 
            Tehnički sekretar              
        Osnovne Sindikalne organizacije Direkcije Sarajevo          
                                 
  1. Faruk Mašnić     Dokumenti OSO DSA    
           
  Kontakti :   Pravilnik o radu OSO DSA    
      Poslovnik o radu OSO DSA    
  faruk.masnic@bhtelecom.ba   Pravilnik o finansiranju OSO DSA    
                   
                   
                   
                   
                 
                 
                 

HOME / GALERIJA / KONTAKTI

   
 
Copyright © OSO Direkcija Sarajevo 2013