ČLANOVI SINDIKATA       AKTUELNOSTI  
                                 
            Nadzorni odbor              
        Osnovne Sindikalne organizacije Direkcije Sarajevo          
                                 
  Merjema Hodžić - Član NO     Dokumenti OSO DSA    
  Suad Harba - Član NO        
  Samir Gackić - Član NO   Poslovnik o radu NO OSO DSA    
      Pravilnik o finansiranju OSO DSA    
 

Kontakti :

       
 

nadzorniodborosodsa@gmail.com

       
 

cicaksamir@bih.net.ba

               
                   
                 
                 

               
 
Copyright © OSO Direkcija Sarajevo 2013